Zápis z členské schůze Jihočeské pobočky ČKNO ze dne 25.10.2015

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 19. 11. 2015 (3477 přečtení)


Za výbor přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka, Ing. Přemysl Pěknice, Andrea Zevlová,

Revizní komise: Barbora Děkanová

Členská základna: viz prezenční listina

 

 

  1. Zahájení + projednání programu členské schůze

 

  1. Volba návrhové a volební komise

 

Návrhová komise: Jana Dvořáková, František Hejný, PetraVolfová

Volební komise: Andrea Kastlová, Ing. Petra Bursíková, Milena Pufrová

  

  1. Zprávy o činnosti:

-          Předsedkyně

-          KPCH

-          KPV

-          pokladník, revizní komise

 

  1. Návrh kandidátů do předsednictva pobočky

-          Ing. Jana Hořejší

-          Milan Zborka

-          Irena Martiníková

-          Jana Dvořáková

-          Mgr. Dana Havlová – KPCH

-          Ing. Přemysl Pěknice

-          Lenka Rysová

-          Barbora Děkanová – RK

-          František Hejný

-          Gabriela Divišová

 

  1. Samotné volby

-          Ing. Jana Hořejší – 17 hlasů

-          Milan Zborka – 17 hlasů

-          Irena Martiníková – 15 hlasů

-          Jana Dvořáková – 16 hlasů

-          Mgr. Dana Havlová – KPCH – 16 hlasů

-          Ing. Přemysl Pěknice – 3 hlasy

-          Lenka Rysová – 17 hlasů

-          Barbora Děkanová – RK – 16 hlasů

-          František Hejný – 4 hlasy

-          Gabriela Divišová – 13 hlasů

 

  1. Diskuze

 

  1. Vyhlášení výsledků voleb

 

  1. Volba delegátů na členskou konferenci ČKNO

-          Ing Jana Hořejší – 16 hlasů

-          Milan Zborka – 16 hlasů

-          Lenka Rysová – 16 hlasů

 

9.      Návrh usnesení

 

a)      Členská schůze bere na vědomí zprávy členů výboru

-          Předsedy

-          Pokladní

-          Výcvikáře

-          KPCH

 

b)      Členská schůze schvaluje volbu nového výboru ve složení

-          Předseda: Ing. Jana Hořejší

-          Místopředseda: Lenka Rysová

-          Jednatel: Irena Martiníková

-          Výcvikář: Milan Zborka

-          Pokladní: Jana Dvořáková

-          Člen výboru: Gabriela Divišová

 

-          KPCH: Mgr. Dana Havlová

-          Revizní komise: Barbora Děkanová

 

c)      Členská schůze zvolila tyto delegáty na celorepublikovou konferenci:

-          Ing. Jana Hořejší

-          Milan Zborka

-          Lenka Rysová

 

d)     Členská schůze ukládá zvoleným delegátům přednést tyto návrhy:

-          zachování pouze německého DNA

-          pozvat zahraniční rozhodčí k posuzování na KVV v pracovní třídě

-          zachovat jako povinnost tetování štěňat

 

e)      Členská schůze schválila kandidaturu Ing. Janu Hořejší do PČKNO v dalším volebním období

 

Návrh usnesení ze dne 25.10.2015 byl jednoznačně přijat.

 

10.  Závěr

 

                         

Zapsala Irena Martiníková, DiS.