Zápis ze zasedání předsednictva jihočeské pobočky ČKNO ze dne 30.1.2014

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 13. 02. 2014 (3656 přečtení)


Přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka, Andrea Zevlová, Barbora Děkanová

Nepřítomen: Ing. Přemysl Pěknice

 

Program:   I. Kontrola zápisu z posledního jednání předsednictva JČKNO

II. Stížnost na chov. stanici Denbrix pana Roberta Pevného
III. Různé

 

 

I.       Kontrola zápisu - splněno

 

 

II.    Stížnost na chov. stanici Denbrix pana Roberta Pevného

Předsednictvo JČKNO na svém jednání dne 30.1.2014 řešilo stížnost p. Jany Tučkové a Veroniky Kolářové ve věci činnosti chov. stanice Denbrix na Roberta Pevného. Ve stejné věci bylo informováno i předsednictvo klubu, které svým zápisem ze dne 20.11.2013  uložilo dané pobočce věc řešit.

 

Pan Pevný byl na schůzi pobočky písemně pozván, aby se k dané věci mohl vyjádřit. Nedostavil se, omluvil se až v den konání schůze. Jednání předsednictva JČKNO předcházelo ověření činnosti chov. stanice Denbrix u příslušného OPCH.

 

Závěr: Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla v chov.stanici Denbrix pana Pevného nařízena povinnost dvou kontrol všech odchovaných vrhů v r. 2014. Dále bude provedena 1x namátková kontrola předsednictva pobočky, kterou provede KPCH + další člen předsednictva. Náklady kontrol uhradí chovatel.

 

 

III. Různé

-          bylo zaplaceno 4.000 Kč za administraci webu pobočky za r.2013

-          byla provedena nominace rozhodčích na chovatelské akce jih. pobočky v r. 2014

22.3. OS Sezimovo Ústí, pořádá ZKO Sezimovo Ústí – Ing. J. Novotný

24.5. Bonitace Ševětín, pořádá ZKO Ševětín – Ing. K. Strouhal

18.10. KS Jindřichův Hradec, pořádá ZKO Jindřichův Hradec – Ing. K. Strouhal

1.11. Bonitace Č. Budějovice, pořádá ZKO Č. Budějovice II – Ing. K. Strouhal

-          podepsána smlouva se ZKO Ševětín na pořádání bonitace 24.5.2014 a se ZKO ČB II na pořádání bonitace 1.11.2014

 

 

Zapsala Irena Martiníková, DiS.