Zápis ze zasedání předsednictva jihočeské pobočky ČKNO ze dne 14.11.2013

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 02. 01. 2014 (2354 přečtení)


Přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka, Andrea Zevlová, Ing. Přemysl Pěknice

 

Program:   I. Kontrola zápisu z posledního jednání předsednictva JČKNO

II. Proběhlé akce za rok 2013

III. OPCH okres Tábor
V. Různé

 

 

I.       Kontrola zápisu - splněno

 

 

II.    Proběhlé akce 2013

-         23.3.2013 OV Sezimovo, posuzoval Ing. Novotný  – výstava proběhla bez problémů, 58 přihlášených a 55 posouzených

-         12.5. bonitace České Budějovice, posuzoval Ing. Strouhal, bonitace proběhla bez problémů, 26 účastníků, 25 x zadaná výběrová třída, 1x kontrolovaných chov

-         29.9.2013 KV České Budějovice, posuzoval Ing. Strouhal, výstava proběhla bez problémů, 38 přihlášených a 37 posouzených

-         27.10.20013 bonitace Ševětín, posuzoval Ing. Strouhal, bonitace proběhla bez problémů, 25 účastníků, 24 x zadaná výběrová třída, 1 x kontrolovaný chov

 

III. OPCH okres Tábor

-         oficiálně dokončené jmenování Ing. Bursíkové do funkce OPCH.

-         2.5.2013 předsednictvo ČKNO odsouhlasilo  jmenování Ing. Bursíkové do funkce OPCH pro okres Tábor a bylo jí PK přiděleno tetovací předčíslí. Chovatelům byl zaslán informační e-mail a informace byla zveřejněna také na webových stránkách Jč. pobočky.

-          žádost chovatelky Moniky Markesové, (CHS Markies) o povolení o změny příslušného poradce chovu.

-         Vzhledem k velké vzdálenosti bydliště chovatelky Moniky Markesové od nejbližšího OPCH, předsednictvo pobočky souhlasí, aby kontrolu vrhů v CHS Markies prováděl MVDr. Otakar Meloun.

-         vše probíhá v pořádku a bez výhrad

 

-         odvolaný OPCH pro okresy TA, JH a PE p. Emil Pešek stále nereaguje na výzvu k zaplacení závazků vůči klubu. Bude mu zaslána další výzva k zaplacení.

 

 

 

V.    Různé

 

-         stížnost na pana Roberta Pevného, chov. stanice Denbrix. Údajný prodej štěňat bez PP. Pan Pevný bude pozván na příští schůzi k vysvětlení.

-         příští schůze předsednictva Jč. pobočky se bude konat 23.01.2013 od 17 hod. v restauraci U Maxe

-         podklady (jednotlivé zprávy) pro výroční zprávu předsedy pobočky dodají příslušní členové výboru (KPCH, KPV, pokladník) nejpozději do konce února 2014

-         členská schůze se bude konat v březnu 2013 po OV v Sez. Ústí

Úkol: dát upozornění do posledního letošního čísla (1-2) klubového zpravodaje. Zodpovídá: Lenka Rysová

 

 

Zapsala Irena Martiníková, DiS.