Zápis ze zasedání předsednictva jihočeské pobočky ČKNO ze dne 28.2.2013

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 06. 06. 2013 (3887 přečtení)


Přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka, Andrea Zevlová

Omluveni: Barbora Děkanová, Ing. Přemysl Pěknice

 

Program:   I. Kontrola zápisu z posledního jednání předsednictva JČKNO

II. Příprava členské schůze
III. Různé

 

 

I.       Kontrola zápisu - splněno

 

-          Výstava podzim -  změna  - 29.9.2013 pořádá ZKO Ševětín, rozhodčí – v jednání

-          Revizní komisařka a pokladnice zařídí kontrolu účetnictví do konce roku 2012 – úkol splněn, účetnictví je v pořádku – nebyla zkontrolovaná hotovost v pokladně – zařídí pokladní a kontrolní komise do další schůze

-          Aktualizace seznamu bonitačních figurantů na webu pobočky - splněno

-          Zveřejnit informaci  pro všechny ZKO na webu pobočky do kdy mohou zasílat své žádosti o pořádání bonitací a výstav na rok 2014 – zajistí KPCH  - vyvěsí se na web po členské schůzi

-          Úkol: oslovit s dotazem Ing. Novotnou. Panu Peškovi bude zaslán dopis s upozorněním na nezaplacení za rok 2008 – 2011 – dopis byl poslán a pan Pešek nereaguje

 

II.     Příprava členské schůze

-          proběhne 23.3.013 v Sezimově Ústí po skončení výstavy

Program: zahájení

                přednesení zpráv za rok 2012 – předsedkyně, KPCH, KPV, pokladnice

                předání ocenění za nejlepší jih. chovatelskou stanici – cenu zajistí KPCH do   

                částky 500 Kč       

KPCH pozve chovatele z okresu Tábor a po členské schůzi bude navržen poradce chovu pro Táborský okres.    

 

     III. Různé – zápis z předsednictva ČKNO

-          informace

-          plán akcí na r. 2013

 

 

 

Zapsala Irena Martiníková, DiS.