Zápis ze zasedání předsednictva jihočeské pobočky ČKNO ze dne 24.1.2013

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 30. 01. 2013 (4483 přečtení)


Přítomni: Ing

Přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka, Ing. Přemysl Pěknice, Andrea Zevlová

Omluveni: Barbora Děkanová

 

Program:    I. Kontrola zápisu z posledního jednání předsednictva JčKNO

II. Odvolání p. Emila Peška z funkce OPCH
III. Různé

 

 

I.       Kontrola zápisu - splněno

 

-          Výstava podzim -  změna termínu na 29.9.2013 pořádá ZKO Velešín u letiště, rozhodčí Zavadilík

-          Revizní komisařka a pokladnice zařídí kontrolu účetnictví do konce roku 2012 – úkol splněn, účetnictví je v pořádku

-          23.3.2013 po výstavě v Sezimově Ústí proběhne členská schůze. Inzerát vyjde v čísle 1-2  

-          Aktualizace seznamu bonitačních figurantů na webu pobočky

Úkol: jednatelka osloví dotyčné figuranty dopisem s dotazem, zda chtějí být v seznamu bonitačních figurantů – splněno 

-          Návrh na ocenění nejlepší CHS v reprezentaci na výstavách - majiteli CHS bude předána věcná cena na členské schůzi v Sezimově ústí 23.3.2013

Ocenění CHS v reprezentaci ve výkonu – nebude uděleno

-          Zveřejnit informaci  pro všechny ZKO na webu pobočky do kdy mohou zasílat své žádosti o pořádání bonitací a výstav na rok 2014 – zajistí KPCH – úkol trvá

-          Do konce roku sehnat nového poradce za pana Peška

Úkol: oslovit s dotazem Ing. Novotnou. Panu Peškovi bude zaslán dopis s upozorněním na nezaplacení za rok 2008 – 2011

Zodpovídá: Ing. Hořejší – úkol splněn více viz. bod II.

 

II.     Odvolání p. Emila Peška z funkce OPCH pro okresy TA, JH a PE

 

Ke dni 31.1.2013 z vážných důvodů odvoláváme  p. Emila Peška z funkce OPCH pro okresy TA, JH a PE

 

1)      Od r.2008 nemá zaplaceny odvody za kontrolovaná štěňata, na výzvu k zaplacení   

(doporučený dopis) nereaguje.

2)      Porušuje chovatelský řád ČKNO a poškozuje chovatele pozdním zasíláním   

„Přihlášek“ vrhů na Plemennou knihu - opakovaně i 3 měsíce po kontrole vrhu, kdy štěňata jsou již starší než 5 měsíců!!!

     Plemenná kniha zaslala KPCH upozornění na tento nedostatek s výzvou ke   

     zjednání nápravy.

3)      Od 2.pol. 2009 neplní povinnost zasílání kopií „Přihlášek“ zkontrolovaných vrhů na  adresu KPCH.

4)      Chovatelé mají problémy se s ním spojit, nebere telefony, mění dohodnuté termíny  

kontrol.

5)   Není členem ČKNO již několik let.

 

Od 1.2.2013 bude plnit funkci OPCH pro okresy TA, JE a PE Ing. Novotná (CHS "z Nového Draka").  Kontakty na paní Novotnou budou zveřejněny na webu jihočeské pobočky.

 

U chovatelky Barbory Zahradníkové a Terezy Maťhové bude ze závažných důvodů provádět kontrolu současná KPCH.

 

III. Různé

-          Další schůze předsednictva 28.2.2013 – ještě bude upřesněno

-          Návrh na zrušení dotací na bonitace od r. 2014

-          Aktuální seznam bonitačních figurantů dát na web pobočky – zajistí jednatelka

-          Do příští schůze předloží KPCH, výcvikář a revizní komise zprávy za rok 2012

 

 

Zapsala Irena Martiníková, DiS.