Specifické podmínky chovnosti

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Chovatelství
Vydáno dne 05. 04. 2008 (13840 přečtení)






příloha chovatelského řádu ČKNO

příloha chovatelského řádu ČKNO

Schváleno  předsednictvem ČKNO 7.5.08:

Pro splnění podmínek chovnosti se uznávají :

 

 

Výstavy

- pořádané ČKNO, německé a rakouské,

- posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO.

- výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě dospívajících, pracovní a od 1.1.2009 i ve třídě mladých.

   Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní.

 

RTG 

-  ČR – max. II. Stupeň

-  SRN, Rakousko  -  výsledek  „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen)

   Uznává se nejlepší hodnocení, za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřazen.

        

Zkoušky z výkonu 

-  ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška nejméně I.stupně ZVV, SchH, IPO.

-  mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN,Rakouska a SR.

 

Bonitace 

-  importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importováni.

    Uznává se i bonitace provedená v SRN a Rakousku českým majitelem.

 

DNA

-  Od 1.1.2009  musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek krve pro určení identity (DNA).

    Záznam v PP.